به گزارش اهروصال؛ معاون پارلمانی رئیس جمهور در محل فرمانداری اهر حضور پیدا کرده و با مسئولین شهرستان اهر دیدار کرد.

تصاویر/