به گزارش اهروصال؛ جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان اهر با محوریت هماهنگی روز شهرستان اهر در محل دفتر امام جمعه شهرستان اهر و با حضور اعضای مربوطه برگزار گردید.

تصاویر/