مرتضی حسن پور در اهروصال نوشت؛

مردم آذربایجان مخصوصا خطه ارسباران از دیرباز و از عمق جان عاشق اهل بیت (ع) بوده و هستند. این عشق و ارادت هیچگاه تصنعی نبود و نسل به نسل منتقل و تثبیت شده است. این دلبستگی مردم به پیامبر و اولادش به اندازه ای می باشد که در یک سنت دیرین، مجالس جشن و عروسی را در ایام ولادت و شادی اهل بیت برگزار می کنند امّا در روزهای حزن و اندوه آنها، در یک قانون نانوشته  امّا محکم این مجالس به هیچ عنوان برگزار نمی شود بدون اینکه بخشنامه ای صادر شود و یا جبری بر آنها تحمیل گردد.

این امر به یک فرهنگ عمومی تبدیل شده است. فرهنگی که نتیجه ی بینش و آگاهی مردم نسبت به دین مبین اسلام و پایبندی به مساله نبوت و ولایت می باشد. به همین دلیل هم مردم این منطقه به ولایتمداری شهره ی عام و خاص هستند.

متاسفانه این فرهنگ متعالی که توسط مردم ایجاد و تاکنون از آن محافظت شده است توسط برخی از مسئولین فرهنگی و تحت عنوان کارهای فرهنگی زیر پا گذاشته می شود. در جامعه ای که خود به خود و اتوماتیک وار مجالس شادی متوقف می شود در روز وفات حضرت زینب (س) توسط مسئولین جشنواره ی نوروزی برگزار شده و حرمت این روز نگه داشته نمی شود. مردم نشان داده اند که بهتر از مدعیان و متولیان فرهنگ و هنر حرمت ایام عزا را نگه می دارند.

فرهنگ جای دوری نیست که عده ای بخواهند در به در دنبال آن بگردند و برایش هزینه های آنچنانی صرف نمایند. فرهنگ همین نزدیکی است. فرهنگ در دل و جان این مردم ریشه دوانده است و کافیست تا آن را در درون تک تک اعضای جامعه زنده نمود و به آن جان داد.