مرتضی حسن پور در اهروصال نوشت؛

دلقک به افرادى گفته می شود که با لودگى و اداها و سخنان مسخره، مردم را مى خندانند.
دلقک معلوم نیست عاقل است یا دیوانه، دروغگوست یا راستگو، گستاخ است یا مهربان . او فقط وظیفه دارد مردم را بخنداند و دیگران را مسخره کند اما خود نیز در این میان مسخره می‌شود.

در عالم فرهنگ و سیاست نیز قطعاً افرادى هستند که با نظرات خنده آور، دیگران و خود را مسخره کرده و نقش دلقک را ایفا می نمایند.
اخیرا مطلبى بر حق، در حمایت از اقتصاد بومى نوشته شد و در آن پیشنهاد گردید تا آحاد مردم و مسئولین از گردش سرمایه در ارسباران حمایت منطقى و عملى نموده و کالاهاى تولید شده در اهر را شناسایى و به مردم معرفى کنند اما این مقاله، سوژه ى دلقک هاى فضاى مجازى در اهر گردید و طى یک یادداشتى کاملا مضحک و بى ربط تلاش شد تا نویسنده و نوشته، هدف تخریب و آماج اهانت و هتک حرمت قرار گیرد.
اعتراض به یک ناهنجارى فرهنگى و یا افشاى پشت پرده سکولارها در اهر چه ارتباط منطقى با عقب ماندگى اهر مى تواند داشته باشد؟؟ این نسبت و ارتباط فقط توسط یک دلقک سیاسی مى تواند مطرح و اثبات شود.
مواظب دلقک هاى سیاسی و سیاست هاى اتخاذ شده توسط دلقک ها در اهر باشیم. آنها از مسخره شدن خود واهمه اى ندارند چرا که ذاتاً انسان هاى مسخره اى هستند اما نباید اجازه داد تا فضاى فرهنگى و سیاسى اهر را به لودگى و مسخرگى بکشانند.