به گزارش اهروصال؛ دوم اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ سومین مراسم روز شهرستان اهر برگزار خواهد شد. در چنین روز از سال ۱۲۴۵ ش مردی در این خاک ، پای به عرصه هستی گذاشت که نام نامی اش محدوده شهرها و کشورها را در نوردید و در دلها و خاطره ها جای گرفت . در این روز خجسته فقیهی عالیقدر در این دیار ، چشم بر حیات گشود که سالها در احیاء فرهنگ و تمدن اسلامی چشم بیدار فقه تشیع بود . این عالم عارف مجاهد که اسوه اخلاق و تواضع و فروتنی و معلم مهربانی و منادی صلح و صفا و همدلی بود بیش از یک قرن در این جهان زیست و با اخلاق و رفتار و گفتار و آثار خویش ، اسلام را برای مردم تفسیر و تبیین کرد .