به گزارش اهروصال؛ صبح امروز؛ کاروان راهیان نور بسیج سپاه ناحیه اهر به مناطق عملیاتی جنوب اعزام شد.

تصاویر/