به گزارش اهروصال؛ جمعی از بسیجیان سپاه ناحیه اهر در مراسم گرامی داشت شهید مهندس مهدی باکری و شهدای عملیات خیبر و بدر حضور یافتند.

تصاویر/