به گزارش اهروصال؛ رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر در مراسم اعزام کاروان راهیان نور برادران از دانشگاه گفت: اردوی راهیان نور فرصتی مناسب برای آشنایی بیشتر نسل جوان با ایثارگری های رزمندگان اسلام در طول ۸ سال دفاع مقدس می باشد که امیدواریم شرکت کنندگان در این اردوی معنوی از این فرصت بیشترین استفاده را بنمایند.
دکتر نادر اسدی زنده نگهداشتن یاد و نام شهدا را مهمترین وظیفه برای همه ما عنوان کرد و افزود: انتظار داریم دانشجویان عزیز با حضور در این اردوی فرهنگی و معنوی خاطرات ارزشمند و دست آوردهای آن را در قالب خاطرات و مستندات لازم تدوین و ان را برای دانشجویان و همکلاسان خود بیان نمایند.
وی در ادامه افزود: اردوی راهیان نور دانشگاه آزاد اسلامی با شرکت ۸۰ نفر از برادران دانشجوی به مدت یک هفته در مناطق جنگی جنوب کشور حضور پیدا کرده و از نزدیک از مناطق مختلف عملیاتی جنوب در دوران ۸ سال دفاع دیدار و از برنامه های مختلف فرهنگی و معنوی که توسط ستاد راهیان نور تدارک دیده شده است بهره مند خواهند شد.

تصاویر: مصطفی قربان موحد/