به گزارش اهروصال؛ در بین الطلاطین نماز جمعه از ماهان کاظمی رتبه اول مسابقات کشوری قرائت قرآن کریم بسیج با اهدای جوایزی تجلیل به عمل آمد.

تصاویر/