به گزارش اهروصال؛ مدیریت و کارکنان کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان اهر به مناسبت هفته احسان و نیکو کاری با امام جمعه شهرستان اهر دیداد کردند.

تصاویر/