به گزارش اهروصال؛ مراسم استقبال از ماهان کاظمی، نفر برتر مسابقات قرائت قرآن در سطح کشوری در اهر با حضور مسئولین مربوطه برگزار گردید.

تصاویر/