به گزارش اهروصال؛ شورای پیشگیری از وقوع جرم در محل اداره اصناف شهرستان اهر برگزار گردید.

تصاویر/