به گزارش اهروصال؛ دومین مجمع عالی بسیج در شهرستان اهر و با محوریت فضای مجازی در محل سالن اجتماعات فرمانداری تشکیل شد.

تصاویر/