به گزارش اهروصال؛ شورای فرهنگی با محوریت پیشگیری از جرائم در محل فرمانداری شهرستان اهر برگزار گردید.

تصاویر/