به گزارش اهروصال؛ همزمان با سراسر کشور مرحله مقدماتی لیگ علمی بین المللی پایا توسط حوزه ابوذر شهرستان اهر برگزار گردید.

تصاویر/