به گزارش اهروصال؛ ظهر امروز در طی مراسمی و با حضور مسئول بسیج دانشجویی سپاه عاشورا در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر آقای حسین اقبال ریحان به عنوان فرمانده جدید حوزه بحرالعلوم بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر معرفی شد.

تصاویر: مصطفی قربان موحد/