به گزارش اهروصال؛ جلسه پرسش و پاسخ با حضور مسئول بسیج دانشجویی سپاه عاشورا و هیئت رئیسه دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر با شرکت دانشجویان بسیجی در محل اتاق جلسه دانشگاه آزاد واحد اهر  برگزار گردید.

تصاویر: مصطفی قربان موحد/