به گزارش اهروصال؛ جلسه شورای امر به معروف و نهی از منکر شهرستان اهر در محل سالن جلسات دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر و با حضور مسئولین مربوطه برگزار گردید.

تصاویر/