به گزارش اهروصال؛ محمدرضا تهموزی؛ رئیس مرکز فنی و حرفه‌ای شهرستان اهر در جمع خبرنگاران اظهار داشت: مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای اهر در قیاس با شهرستان‌های دیگر از امکانات مطلوبی برخوردار است.

وی در ادامه مطرح کرد: مرکز فنی حرفه‌ای آموزش‌های متعددی برای عشایر و مددجویان کمیته امداد و بهزیستی در راستای ایجاد اشتغال پایدار برگزار کرده است.

وی در خصوص نیازهای جامعه اذعان داشت: مرکز فنی و حرفه‌ای همواره سعی داشته نیازهای جامعه را شناسایی کند و در این راستا آموزش‌های متعددی برای افراد متقاضی برگزار کرده است.