به گزارش اهروصال؛ شورای فرهنگ عمومی شهرستان اهر در محل فرماندهی انتظامی اهر و با حضور اعضای شورا به ریاست امام جمعه شهرستان اهر برگزار گردید.

تصاویر/