به گزارش اهروصال؛ اولین جلسه هماهنگی وحدت حوزه و دانشگاه در محل ساختمان علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر و با حضور آیت‌الله حاجی‌زاده امام‌جمعه شهرستان اهر،روسای مراکز آموزش عالی ،دانشگاه‌ها و مدیران حوزه علمیه برادران و خواهران برگزار شد.

دکتر مرتضی مقتدایی رئیس دانشکده علوم انسانی به‌عنوان مسئول دبیرخانه وحدت حوزه و دانشگاه معرفی و محل دبیرخانه نیز دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر اعلام گردید.
دکتر مرتضی مقتدایی در کنار مدرک دکتری علوم سیاسی دارای تحصیلات حوزوی نیز می‌باشند.

تصاویر: مصطفی قربان موحد

تصاویر/