به گزارش اهروصال؛ نمایشگاه پیشگیری از اعتیاد و شبکه های اجتماعی در محل کانون کمیته امداد امام خمینی (ره) اهر و با همکاری ستاد مبارزه با مواد مخدر برگزار شد.

تصاویر/