به گزارش اهروصال؛ جلسه پیشگیری از جرایم با محوریت جرائم ناشی از مسائل ترافیکی و سد معبر در محل دادگستری اهر با حضور مقامات مسئول و انتظامی برگزار گردید.

در این جلسه بر لزوم ایجاد پارکینگ های عمومی در سطح شهر تاکید شد و مطرح گردید از محل جریمه های ماده ۱۰۰ شهرداری اقدام به ایجاد پارکینگ های عمومی بکند.

تصاویر/