به گزارش اهروصال؛ حسین پور؛ رئیس اداره بیمه سلامت شهرستان اهر بابیان اینکه مردم به شایعه‌ها مبنی بر حذف دفترچه‌های بیمه سلامت اعتنا نکنند؛ افزود: ارائه خدمات درمانی از طریق دفترچه‌های بیمه سلامت ادامه دارد و مردم با مراجعه به مراکز دولتی همچنان می‌توانند از خدمات بیمه سلامت بهره‌مند گردند .

حسین پور اظهار کرد: دارندگان دفترچه‌های بیمه سلامت همگانی رایگان برای دریافت خدمات ملزم به مراجعه به مراکز دولتی هستند و سطح خدمات و میزان خدمات پرداختی در مراکز دولتی به‌هیچ‌وجه تغییرنیافته است .

وی خاطرنشان کرد: دارندگان دفترچه‌های بیمه سلامت همگانی اگر بخواهند از خدمات بخش خصوصی استفاده نمایند باید به ازای هر نفر سالانه ۲۴۰ هزارتویمان پرداخت نمایند . بر اساس مصوبه دولت بیمه‌شدگان صندوق بیمه سلامت همگانی کلیه خدمات بستری و سرپایی را از مراکز دولتی دریافت نمایند .

رئیس اداره بیمه سلامت شهرستان اهر بابیان اینکه هم‌اکنون نزدیک به ۶۵ درصد جمعیت شهرستان تحت پوشش بیمه سلامت هستند تعداد بیمه‌شدگان شهرستان را ۱۰۳ هزار نفر عنوان کردند که ۵۹۰۰۰ نفر بیمه‌شدگان روستایی را شامل می‌شود .

در حال حاضر نزدیک به ۳۶۰۰۰ نفر در شهرستان اهر تحت پوشش صندوق بیمه سلامت همگانی هستند که می‌توانند همانند گذشته از خدمات بخش دولتی استفاده نمایند .

وی در مورد بیماران خاص نیز اظهار داشتند بیماران خاص دیالیزی ، پیوند کلیه ، ام‌اس ، هموفیلی و تالاسمی مشمول صندوق بیمه ایرانیان هستند و همانند گذشته از خدمات لازم به‌صورت رایگان استفاده می‌نمایند .