علیرضا کریم پور در اهروصال نوشت؛

تاکنون برنامه‌ها و جشنواره‌های مختلفی را در اهر شاهد و ناظر بوده‌ایم. با محاسن و معایب زیاد و حتی با مضرات و بدآموزی‌های فرهنگی زیاد. امّا جشنواره شعر ارسباران با همه آن‌ها متفاوت و متمایز می‌باشد. هم ازنظر ظاهر و هم از حیث باطن. در زمانه‌ای که یک سلیقه‌ی به‌ظاهر فرهنگی تلاش دارد تا تعریف جشنواره‌ها را به آلات موسیقی گره‌زده و احتمالاً در آینده‌ای نزدیک با حرکات موزون، همسان و همزادش نماید، زایش و پویش برنامه‌های اصیلی چون جشنواره شعر ارسباران مایه‌ی امیدواری می‌باشد. نهضتی ادبی که می‌توان ادعا نمود نقطه عطف و درخشان کارهای فرهنگی از سنخ انقلاب اسلامی در منطقه ارسباران است.

جایگاه شعر در فرهنگ، جایگاه برتر و ویژه‌ای است. جهت‌گیری‌های فرهنگی هر جامعه، در شعر و شاعری آن جامعه هویدا می‌شود و بالعکس، این مقوله در قوام و شکل‌گیری فرهنگ، نقشی اساسی دارد. حضرت امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب به‌عنوان رهبران فکری جامعه اسلامی، نه‌تنها خود، از شاعران چیره‌دست هستند بلکه به ارزش واقعی شعر و شاعری بیشتر از همه واقف بوده و می‌باشند. تشکیل جلسات ادبی و شعرخوانی توسط رهبر انقلاب، نشان از تأثیر شگرف و اساسی شعر و شاعری در حوزه فرهنگ و مقابله با تهاجم فرهنگی دشمن دارد.

ارسباران با پیشینه‌ی غنی و مملو از فعالیت‌های ادبی و اینک باوجود شاعران توانا و نامی باید در حیطه شعر جلودار باشد و این جشنواره‌ی پربرکت، این پیشتازی را برای ارسبارانی‌ها نوید می‌دهد. با شرکت در مراسم اختتامیه‌ی دومین جشنواره شعر ارسباران، از این پیشتازی و جلوداری حمایت کنیم با این امید که این اقدام، همچون نسیمی روح‌انگیز، هوای تازه و خوشبو به فرهنگ نحیف ارسباران ببخشد.

انتهای پیام/