به گزارش اهروصال؛ منطقه آذربایجان شرقی، بیت اله عبدالهی در جلسه کارگروه شورای مسکن شهرستان اهر، با انتقاد از برخی کم کاری‌های پیمانکاران در اتمام پروژه های نیمه تمام مسکن مهر در اهر افزود: تسریع در اجرای پروژه های مسکن مهر و اتمام پروژه های نیمه تمام توسط پیمانکاران می تواند بخش عظیمی از مشکلات اقشار کم درآمد جامعه را برطرف کند.
عبدالهی از دستگاه های دست اندر کار مسکن مهر خواست هرچه سریعتر به مسائل و مشکلات مسکن مهر رسیدگی کنند.
وی یاد آور شد، انتظار داریم با تسریع در رسیدگی به پرونده های مسکن مهر توسط دستگاه قضایی از هرگونه اجحاف و قصور در این امر جلوگیری شود.
نماینده مردم اهر و هریس در مجلس شورای اسلامی گفت: با هیچ یک از پیمانکاران پروژه مسکن مهر تعارفی نداریم و باید تمام پروژه های مسکن مهر در اسرع وقت حاضر شده و به متقاضیان تحویل داده شود.
فرماندار شهرستان اهر نیز گفت: هرچه سریعتر باید متخلفان و کسانی که در پروژه مسکن مهر به بیت المال خیانت کرده اند توسط دستگاه های قضایی شناسایی و به شدت با آنها برخورد شود.
زاهد محمودی تأکید کرد: پروژه های نیمه تمام مسکن مهر باید در اسرع وقت به اتمام رسیده و به متقاضیان واجدشرایط تحویل داده شود.


انتهای پیام
/