به گزارش سرویس اجتماعی اهر وصال؛

درگذشته و حتی امروزه دلقک‌هایی در سیرک‌ها و محافل عمومی با استفاده از ترفندهای گوناگون سبب خنده و سرگرمی مردم را فراهم می‌ساختند ولی چندی نگذشت که مردم سرگرم فضای مجازی و مشکلات روزمره خود شدند و دیگر وقتی برای دیدن کارهای دلقک‌ها نداشتند. ازاین‌رو دلقک‌ها نیز به فضای مجازی روی آوردند و شروع کردند به نوشتند چرندیات تا مردم را از این طریق سرگرم کنند.

ولی بازهم مردم حال و هوای قدیم را برای دیدن فعالیت دلقک‌ها حتی در فضای مجازی نداشتند پس فکر بکری به سر دلقک‌ها زد. آن‌ها وارد بازی سیاست شوند!

اما چگونه؟ دلقک‌ها نه سواد رسانه‌ای کافی داشتند و نه مطالعه کافی درزمینهٔ مسائل اجتماعی و سیاسی؟ پس حتماً شکست می‌خوردند؟ پس به شیوه قدیم خود یعنی تمسخر روی آوردند و در این میان چه‌بهتر از تمسخر بزرگان و افراد فهمیده و ازاین‌رو نظر مردم را به‌جانب خود جمع کردند تا بلکه مردم چرندیات آن‌ها را بخوانند. این روش خوب جواب داد زیرا چند صدنفری در یک شهر ۱۰۰ هزارنفری پیدا می‌شود که مانند خود او فکر کنند و مطالب او را بخوانند و برخی نیز صرفاً جهت خنده و تمسخر اقدام به مطالعه مطالب او می‌کنند.

این مسئله فقط در سطح شهر اهر نبوده و در کل کشور ایران تبدیل به یک بیماری در فضای مجازی شد و پرچم‌دار آن‌هم کانال‌هایی مانند آمد نیوز و برخی کانال های ماهواره ای بودند.

مسئله این است که این دلقک ما نمی‌داند که برخی سخنان که مورد تمسخر قرار داده خط قرمز ما بوده و ازاین‌رو گذشتی در کار نبوده و در صورت تکرار هویت اصلی امثال او را برای همگان فاش خواهیم کرد.

حال آقای دلقک ما بهتر است بداند دوران لودگی و تمسخر گذشته است و بهتر است کمی سواد سیاسی و اجتماعی خود را افزایش دهد تا بلکه در این زمانه بتواند سری در میان سرها دربیاورد وگرنه به‌مرورزمان همین تعداد اندک هم‌دلشان از چرندیات او زده خواهد شد و دور او را خلوت خواهند کرد.

انتهای پیام/