به گزارش اهروصال؛ رحیم صادقیه اهری در گفتگو با اهروصال در خصوص امنیت وسایل گازسوز موارد زیر را خاطرنشان کرد:

۱-به منظور افزایش ضریب ایمنی در محل نصب وسایل گاز سوز از سنسور های هشدار دهنده گاز منو اکسید کربن و گاز استفاده شود.
۲-از نصب آبگرمکن و بخاری گازی در اتاقی که در ان هوا جریان ندارد خود داری شود زیرا باعث کمبود اکسیژن می شود و می تواند خفگی ایجاد کند.
۳-نصب هر گونه وسیله گازسوز در حمام و رختکن بسیار خطرناک است.
۴-قبل از نصب بخاری گازی یا آبگرمکن باید مسیر دودکش بررسی و از باز بودن آن اطمینان حاصل شود.
۵-در نصب دودکش از اجرای پیچ و خم های زیاد و استفاده از زانویی زیادپرهیز شود .
۶-از گذاشتن لوله های بخاری در ظروف آب جدا خود داری گردد اینکار بسیار خطرناک است.
۷-سرد بودن لوله های بخاری علامت کار کرد ناصحیح بخاری است و خطرناک می باشد .
۸-انتهای کلیه دود کش ها باید حداقل یک متر از سطح بام فاصله داشته و دارای کلاهک مخصوص به شکلH باشد.
۹-در صورتی که شعله آتش آبی نباشد باید آن راجدی گرفت زیرا این نقض ناشی از نرسیدن هوای کافی به بخاری است و احتمال خفگی وجود دارد.
۱۰-میل ترکیبی گاز منو اکسید کربن با هموگلوبین خون حدود ۳۰۰ برابر بیشتراز ترکیب با اکسیژن است به همین خاطر هر جایی که این گاز وجود داشته باشد بلافاصله وارد خون فرد شده و باعث مسمومیت انسان می گردد.