به گزارش اهروصال؛ یادواره شهدای کارمندی شهرستان اهر، با حضور مسئول سازمان بسیج کارمندی کشور در اهر برگزار شد.

تصاویر/