به گزارش اهروصال؛ مراسم پر فیض دعای عرفه، در مسجد شیخ عماد اهر؛ امامزاده سید علی(ع) و با حضور گسترده مردم برگزار گردید.

تصاویر/