به گزارش اهروصال، روستای قشلاق زاخر، آخرین نقطه شهرستان اهر در مرز استان آذربایجان شرقی و استان اردبیل، به شبکه گازرسانی سراسری متصل شد. در این مراسم معاون فرماندار، بخشدار، ریاست اداره گاز، ریاست آموزش و پرورش اهر، شورای روستا و جمعی از اهالی و مسئولین شرکت کردند.

تصاویر/