به گزارش اهروصال؛ محفل انس و مودّت بازنشستگان سپاه ناحیه اهر با حضور معاون هماهنگ کننده سپاه عاشورا، نماینده مردم ورزقان و خاروانا و جمعی از فرماندهان سپاه شهرستان های همجوار در اهر برگزار شد.

تصاویر/