به گزارش اهروصال؛ کلینیک شفا سپاه ناحیه اهر، با حضور امام جمعه، فرمانده سپاه ناحیه اهر، مسئول نمایندگی سپاه ناحیه اهر، سرهنگ هاشم پور معاون سیاسی سپاه عاشورا، ریاست شبکه بهداشت اهر و جمعی از مسئولین و پزشکان افتتاح شد.

لازم به ذکر است که این کلینیک شبانه روزی بوده و مراجعه برای عموم آزاد می باشد.

این کلینیک دارای بخش های نوارقلبی، عمومی، تخصصی و دندانپزشکی می باشد.

تصاویر/