به گزارش اهروصال؛ جمعی از پاسداران، بسیجیان، مامورین نیروی انتظامی و مسئولین از خانواده شهید دفاع مقدس خانش احمد زاده دیدار کردند.

تصاویر/