به گزارش اهروصال؛ این مسجد قدیمی ترین مسجد شهرستان اهر می باشد. هسته اول مسجد در دوره سلجوقی شکل گرفته واز دوره ایلخانی تادوره صفوی نیز توسعه یافته است. دارای ۲۱گنبد باطاق های آجری وستون های عظیمی می باشد که در سنگ نوشته هایی مختلف بانی وتاریخ آن ها ذکر شده است و در چند سال اخیر دیوارهای بیرونی و ورودی آن توسط سازمان میراث فرهنگی در حال مرمت می باشند.

لازم به ذکر است تمامی تصاویر و متن دریافتی از اداره میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری اهر می باشد و بدون حتی یک کلمه دخل و تصرف عینا در سایت درج گردیده است.

تصاویر/