به گزارش اهروصال؛ گردهمایی گردان بیت المقدس حوزه قدس شهری سپاه ناحیه اهر در خارج از شهر برگزار شد. در این گردهمایی به آموزش استفاده از سلاح های تهاجمی و همچنین مقابله به حملات شیمیایی و نظامی پرداختند.

تصاویر/