اخبار ویژه
تبلیغات


یازدهمین جشنواره سراسری تئاتر کوتاه ارسباران با معرفی برترین‌ها در بخش خیابانی به کار خود خاتمه داد

یازدهمین جشنواره سراسری تئاتر کوتاه ارسباران با معرفی برترین‌ها در بخش خیابانی به کار خود خاتمه داد

یازدهمین جشنواره سراسری تئاتر کوتاه ارسباران با معرفی برترین‌ها در بخش خیابانی این دوره از جشنواره تئاتر کوتاه ارسباران به پایان رسید.

به گزارش اهروصال به نقل از اهرامروز، هیئت‌داوران جشنواره پس از شور و بررسی آثار حاضر در این بخش آرای خود را به شرح ذیل اعلام می‌نماید:

بخش بروشور:

هیئت‌داوران در این بخش از طراح بروشور نمایش سوخو سرکار خانم شمس قنبرزاده از شهرستان اندیمشک استان خوزستان تقدیر به عمل می‌آورد.

هیئت‌داوران در این بخش جایزه برتر خود را شامل لوح تقدیر و جایزه نقدی به طراح بروشور نمایش گایانوس بی گندم آقای حسن بسامی از شهرستان ایلام اهدا می‌نماید.

بخش موسیقی:

هیئت‌داوران در این بخش با اهدای  لوح تقدیر ، از آقای مهرداد موسوی برای موسیقی نمایش میشه گرگ نباشیم از استان کرمانشاه تقدیر به عمل می‌آورد.

برگزیده موسیقی:

هیئت‌داوران در این بخش با اهدای تندیس جشنواره ،دیپلم افتخار و جایزه نقدی از آقای حسام شریعت مدار برای موسیقی حرم تا حرم از شهرستان بروجرد استان لرستان تقدیر به عمل می‌آورد.

بخش طراحی فضا و لباس:

هیئت‌داوران در این بخش با اهدای لوح تقدیر و جایزه نقدی از طراح فضا و لباس نمایش گایانوس بی گندم ، آقای محمد اسماعیل بیگی تقدیر می‌نماید.

برگزیده:

هیئت‌داوران در این بخش با اهدای تندیس جشنواره ، دیپلم افتخار و جایزه نقدی از آقای مرتضی امینی پور تقدیر می‌نماید.

بازیگری زن:

رتبه سوم

هیئت‌داوران با اهدای لوح تقدیر و جایزه نقدی از سرکار خانم رویا نصیری برای بازی در نمایش سوخو از شهرستان اندیمشک استان خوزستان تقدیر می‌نماید.

رتبه دوم:

هیئت‌داوران با اهدای لوح تقدیر و جایزه نقدی از سرکار خانم فاطمه محمدیان شمالی بازیگر نمایش گایانوس بی گندم از استان ایلام تقدیر می‌نماید.

رتبه اول:

هیئت‌داوران در این بخش با اهدای تندیس جشنواره،دیپلم افتخار و جایزه نقدی از سرکار خانم دنیا فتحی بازیگر نمایش میشه گرگ نباشیم از کرمانشاه تقدیر می‌نماید.

بازیگری مرد:

هیئت‌داوران با اهدای لوح تقدیر به بازیگران نمایش حرم تا حرم آقایان : سامان شکیبا، حسام شریعت مدار، مهدی جودکی،حسین ایزدی و پژمان شاهوردی تقدیر به عمل می‌آورد.

رتبه سوم بازیگری مرد:

هیئت‌داوران با اهدای لوح تقدیر و جایزه نقدی از آقای مجید خادمی بازیگر نمایش سوخو از شهرستان اندیمشک خوزستان تقدیر می‌نماید.

رتبه دوم بازیگری مرد:

هیئت‌داوران با اهدای لوح تقدیر و جایزه نقدی به‌صورت مشترک از آقایان : عماد حمیداوی بازیگر نمایش داریم زمین را دور می ریزیم از شهرستان امیدیه خوزستان  و آقای مرتضی اسدی مرام برای بازی در نمایش میشه گرگ نباشیم از کرمانشاه تقدیر می‌نماید.

رتبه اول بازیگری مرد:

هیئت‌داوران در این بخش با اهدای تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی از آقای محمدشاه حسینی بازیگر نمایش گایانوس بی گندم از ایلام تقدیر می‌نماید.

بخش کارگردانی:

رتبه سوم

هیئت‌داوران در این بخش با اهدای لوح تقدیر و جایزه نقدی از کارگردان نمایش گایانوس بی گندم ، سرکار خانم فاطمه محمدیان شمالی از ایلام تقدیر می‌نماید.

رتبه دوم

هیئت‌داوران در این بخش با اهدای لوح تقدیر و جایزه نقدی از کارگردان نمایش میشه گرگ نباشیم، آقای مرتضی اسدی مرام تقدیر می‌نماید.

رتبه اول

در این بخش با اهدای تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی از کارگردان نمایش حرم تا حرم ، آقای پژمان شاهوردی تقدیر می‌نماید.

بخش طرح و ایده:

رتبه سوم

هیئت‌داوران جایزه این بخش شامل لوح تقدیر و جایزه نقدی را به طراح و ایده پرداز نمایش گایانوس بی گندم، آقای محمد اسماعیل بیگی از ایلام اهدا می‌نماید.

رتبه دوم:

هیئت‌داوران با اهدای لوح تقدیر و جایزه نقدی از طراح و ایده پرداز نمایش: حرم تا حرم ، آقای پژمان شاهوردی تقدیر می‌نماید.

رتبه اول:

هیئت‌داوران با اهدای تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی از طراح و ایده پرداز نمایش میشه گرگ نباشیم ، سرکار خانم وحیده خسروی تقدیر می‌نماید.

بنا به هماهنگی به‌عمل‌آمده با دبیر جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان نمایش: میشه گرگ نباشیم از سوی هیئت‌داوران جهت حضور در این جشنواره پیشنهاد می‌گردد.

هیئت‌داوران بخش خیابانی و فضای باز یازدهمین جشنواره سراسری تئاتر کوتاه ارسباران(قره داغ):

سیروس همتی، سامان خلیلیان و داریوش نصیری