به گزارش اهروصال؛ مراسم تجلیل از خبرنگاران و اصحاب رسانه شهرستان اهر توسط اداره ورزش و جوانان شهرستان اهر در محل دفتر ریاست اداره برگزار شد.

تصاویر/