به گزارش اهروصال؛ اردوی قرآن آموزان دارالقرآن بسیج معاونت تعلیم و تربیت سپاه ناحیه اهر و موسسه قرآن و عترت نوای بهشت انتظار بصورت ۱ روزه برگزار گردید.

تصاویر/