به گزارش اهروصال؛ جمعی از خبرنگاران و اهالی رسانه اهر با خبرنگار پیشکسوت اهری آقای اعلم الهدی دیدار کردند.

تصاویر/

(0) (0)