به گزارش اهروصال؛ صبح پنجشنبه ؛ جمعی از خبرنگاران و اهالی رسانه شهرستان اهر در دفتر امام جمعه اهر حضور به هم رساندند. در این مراسم پس از صرف صبحانه کاری؛ از خبرنگاران و اهالی رسانه شهرستانی تجلیل به عمل آمد.

تصاویر/