به گزارش اهروصال؛ فرماندهی نیروی انتظامی شهرستان اهر در محل ساختمان فرماندهی انتظامی اهر از خبرنگاران شهرستانی تجلیل به عمل آورد.

تصاویر/