به گزارش اهروصال؛ مراسم تجلیل از خبرنگاران و اهالی رسانه اهر و هریس به میزبانی موسسه خیریه طهور و با حضور آقای شهریار ممی خانی پزشک اهری برگزار شد.

تصاویر/