به گزارش اهروصال؛ اولین دوره مسابقات دانش آموزی هنر رزمی هالا با حضور مسعود ملک جهانی نایب رئیس سبک جهانی هالا و با شرکت تیم هایی از شهرستان های آذربایجان شرقی در اهر در حال برگزاری است.

تصاویر/