به گزارش اهروصال؛ عصر دیروز اردوی قرآن آموزان دارالقرآن بسیج؛ معاونت تعلیم و تربیت سپاه ناحیه اهر در محل شهربازی اهر ( پارک جنب ترمینال) برگزار شد.

تصاویر/

عکاس : علی نوجوان

برچسب ها بخاطر نام اهروصال بر روی تصاویر زده شده است.