به گزارش اهروصال؛ اولین نمازجمعه ماه شوال در ۹ تیر ماه ۱۳۹۶ به امامت آیت الله حاجی زاده و با حضور پرشور مردم برگزار شد.

تصاویر/