به گزارش اهروصال؛ میدان دواب جدید اهر در خارج از شهر و در جاده مشگین شهر کار خود را آغاز کرد. از این پس تمامی خرید و فروش حیوانات اهلی فقط در این محل امکان پذیر بوده و میدان دواب قدیم به کار خود پایان داد. میدان جدید با استقبال مردم روبرو شده و با تلاش های شبانه روزی ، دادگستری، اداره بهداشت و شهرداری این میدان راه اندازی شد.

تصاویر/