به گزارش اهروصال، کارکنان و قضات دادگستری و رؤسای ادارات شهرستان اهر به مناسبت هفته قوه قضائیه در محل دفتر امام جمعه با آیت الله حاجی زاده دیدار کردند.

تصاویر/