مرتضی یوسف زاده در اهروصال نوشت؛

۱۷خرداد۹۶ روز مغتنمی برای دانشجویان و جوانان صاحب اندیشه و مطالبه گر انقلابی بود تا خواسته قلبی ایشان تسکین و دستور از زبان ولی امر مسلمین مستقیما صادر گردد.
عبارت آتش به اختیار در مفهوم نظامی یعنی اختیار هر مسلح در تصمیم گیری و شلیک بدون کسب اجازه در زمان لزوم.
اما اینکه چرا رهبری اینگونه امر فرمودند و تصمیم از کجا نشات گرفته است ؟! باید به مبنای موضوع نگاه عمیق و عقلانی داشت و آن این است که ایشان در هیچ یک از سخنرانی ها و فرمایشات از قاموس قانون و دین در خور شان والایشان خارج نشده اند و مطالبی بدون اطلاع از روی احساس و هیجان بر زبان جاری نساخته اند.

ولی تامل بر این نکته که چرا ایشان امر آتش به اختیار را صادر فرمودند اطمینان و واگذاری امور به جوانان و صاحبان فکری است که مطالبه گر بودند و انتظاراتی از مسئولین اجرایی در عالیترین سطح داشتند . حتی در برخی زمان ها نیز علیرغم نصایح و تذکرات رهبری برای مسئولین اجرایی ،بیشتر مقاطع شاهد ناکارآمدی آنان در صحنه جنگ فکری و نرم بودند و این دغدغه ولی امر مسلمین و فرماندهی کل قوا تاکنون رفع نگردیده و ایشان در میدانی دیگر و به تجارب دفاع مقدس به جوانان در چارچوب قانون و شرع اطمینان کردند.
مبین است که مقام معظم رهبری نفی چشم انتظاری از مسئولین نهادها و سازمانها از لحاظ وجه سلبی و امیدواری و تکیه بر نهادهای خودجوش ،جوان و انقلابی مدار از وجوه ایجابی را ملاک دانسته اند و فرمانی این چنین صادر نمودند.
امروز بعد فرمایشات مقام معظم رهبری آنچه در تفکر مزدوران داخلی و تفکر ضدانقلاب حاکم است این است که رهبری امربه هرج ومرج و هنجار ضدقانون داده اند که این تفکر از مبنا و ریشه باطل است‌.
آتش به اختیار یعنی جوان انقلابی دستوری صریح و بی واسطه از فرماندهی کل قوا دریافت کرده است که بدون تنیده شدن در دالان های مراتبی بی انگیزه و اداری سست، با روحیه انقلابی در محور قانون و دین مبین اسلام به مبارزه فکری با انحراف مسئولین ، به مبارزه فکری با غرب گرایی و آرمانی دانستن تفکر غربی ،به مبارزه فرهنگی با آندلسی کردن ایران ،به مبارزه فکری با هرج و مرج مسئولین ،به مبارزه با کج فهمی و اندیشه متزورانه بپردازد.
آتش به اختیار یعنی جوان انقلابی که برخی از روی تسامح و درماندگی و کج فهمی آنان را خام میپندارند اینبار در خرمشهری دیگر آنهم نه در میدان جنگ سخت بلکه با تاسی از آیه شریفه فقل حسبی الله در میدان جنگ نرم به جهاد بدون مرز پرداخته و مطالبه گر انقلاب و تفکر انقلابی باشد.
نکته آخر: شناخت،بصیرت ،زمان شناسی وموقعیت شناسی در چارچوب انقلاب بایستی با نفی هرگونه هنجارشکنی، هرج و مرج پویا گردد و لازمه آن مداومت بر جهاد تکلیفی بدون غفلت ،سستی است تا فرمان مورد طلب امر ولایت محقق گردد.