به گزارش اهروصال؛ مراسم معنوی احیای سومین شب قدر در اهر با حضور پرشور مردم متدین اهر برگزار شد. این مراسم یکی از مراسمات مسلمانان بخصوص شیعیان است. خداوند متعال نیز در قرآن کریم فضیلت شب قدر را برابر با هزار شب بیان کرده است.

تصاویر/